Ανακοινώσεις Γραμματείας

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγίες κράτησης αιθουσων για παρουσιάσεις ερευνητικών και διπλωματικών εργασιών

Υπενθυμίζεται ότι, οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν ερευνητική- διπλωματική εργασία από 1/4/2017 υπόκεινται στον νέο Κανονισμό Παρουσίασης ερευνητικών/Διπλωματικών Εργασιών (απόφαση 16ης/22-2-2017 ΓΣΣ) όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Σχολής.

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η αίτηση παρουσίασης εργασίας θα γίνεται ηλεκτρονικά και ΜΟΝΟ. Ο φοιτητής που ενδιαφέρεται να παρουσιάσει σε οποιαδήποτε από τις ανακοινωθέντες ημερομηνίες θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση έως την ανακοινωθείσα καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αίτησης παρουσίασης.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016