Ανακοινώσεις Γραμματείας

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Πρόγραμμα Παρουσίασης Ερευνητικών και Διπλωματικών Εργασιών 29/03/2017

1.Ονομα φοιτητή/τριας:   ΠΕΤΡΟΥ     ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Θέμα: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Προτάσεις ανασυγκρότησης της Παλιάς Πόλης των Χανίων.»

Τριμελής εξεταστική επιτροπή : Δ.Διμέλλη (επιβλέπουσα ) Α.Τζομπανάκης, Π.Καραμανέα

Ώρα εξέτασης: 14.00 μμ κτίριο Κ4 ισόγειο

 

2. Ονομα φοιτητή/τριας: ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

Θέμα: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Πολεοδομικές παρεμβάσεις για την βέλτιστη διαχείριση του αστικού χώρου. Η περίπτωση της Καισαριανής»

Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Δ.Διμέλλη (επιβλέπουσα ) Α.Τζομπανάκης Π.Παρθένιος

Ώρα εξέτασης: 15.00 μμ  κτίριο Κ4 ισόγειο

 

3. Ονομα φοιτητή/τριας: ΝΤΙΜΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Θέμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Πόλη, Πολεοδομία και Πολυπλοκότητα. Προσεγγίσεις για την αστική ανάλυση στο πλαίσιο της Θεωρίας Πολυπλοκότητας»

Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Σ.Γιαννούδης (επιβλέπων) Δ.Διμέλλη, Δ.Χατζησάββα

Ώρα εξέτασης: 16.00 μμ  κτίριο Κ4 ισόγειο (αίθουσα συνελεύσεων)

 

4. Ονομα φοιτητή/τριας: ΜΕΣΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ   ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ

Θέμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Ένα όμορφο Χάος: Τουρισμός και εμπειρία του τόπου»

Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Κ.Ουγγρίνης (επιβλέπων) Α.Κωτσάκη, Π. Παρθένιος

Ώρα εξέτασης: 16.00 μμ  κτίριο Κ4 ισόγειο

 

5. Ονομα φοιτητή/τριας: ΜΕΣΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ   ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ

Θέμα: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Τουρισμός Συνέργειας: Σχεδιάζοντας για την εμπειρία του τόπου»

Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Κ.Ουγγρίνης (επιβλέπων) ,Π.Καραμανέα ,Π. Παρθένιος

Ώρα εξέτασης: 17.00 μμ  κτίριο Κ4 ισόγειο

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016