Ανακοινώσεις Γραμματείας

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Πρόγραμμα Παρουσίασης Ερευνητικών και Διπλωματικών Εργασιών 05/04/2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4/2017

1.Ονομα φοιτητή/τριας:   ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Θέμα: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Προτάσεις συντήρησης κονιαμάτων και λίθων αρχαιολογικού χώρου του κομμού.»

Τριμελής εξεταστική επιτροπή : Π.Μαραβελάκη (επιβλέπουσα ) Μ.Σταυρουλάκη, Κ.Προβιδάκης

Ώρα εξέτασης: 12.00 μμ Σχεδιαστήριο   2ου έτους

 

2. Ονομα φοιτητή/τριας: ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Θέμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Αρχιτεκτονική και Fabula:Μια χωρική-αφηγηματική προσέγγιση»

Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Α.Τζομπανάκης (επιβλέπων) ,Δ.Χατζησάββα ,Κ.Ουγγρίνης

Ώρα εξέτασης: 12.00 μμ  σχεδιαστήριο  4ου έτους

 

3. Ονομα φοιτητή/τριας: ΝΑΣΟΥΦΗ  ΕΛΓΚΕΡΤ

Θέμα: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Ναυτικό Μουσείο στη περιοχή του Κόβα της Ρόδου»

Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Δ.Τσακαλάκης(επιβλέπων) Α.Βαζάκας, Π. Παρθένιος

Ώρα εξέτασης: 12.00 μμ  Σχεδιαστήριο 3ου  έτους

 

4. Ονομα φοιτητή/τριας: ΣΚΛΑΒΟΥ  ΕΛΕΝΗ

Θέμα: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Σύνδεση στο Όριο. Επαναπροσδιορισμός του ρόλου του Παραλιακού Μετώπου της πόλης του Αργοστολίου»

Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Κ.Ουγγρίνης (επιβλέπων) Α.Βαζάκας,Δ.Τσακαλάκης

Ώρα εξέτασης: 13.00 μμ  Σχεδιαστήριο 3ου  έτους

 

5. Ονομα φοιτητή/τριας: ΝΑΣΟΥΦΗ ΕΛΓΚΕΡΤ

Θέμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Ο ρόλος των μουσείων στην Αστική Αναγέννηση»

Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Σ.Γιαννούδης(επιβλέπων) Δ.Διμέλλη Δ.Χατζησάββα

Ώρα εξέτασης: 13.00 μμ  κτίριο Κ4 ισόγειο

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016