Ανακοινώσεις Γραμματείας

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Πρόγραμμα Παρουσίασης Ερευνητικών και Διπλωματικών Εργασιών 3/5/2017

 

1.Ονομα φοιτητή/τριας:   ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Θέμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Η κοινωνική διάσταση του δρόμου ως στοιχείο των κτιρίων.»

Τριμελής εξεταστική επιτροπή : Σ.Γιαννούδης (επιβλέπων ) Α.Μουτσόπουλος,Ν.Σκουτέλης

Ώρα εξέτασης: 11.00 π.μ Κ4

 

2. Ονομα φοιτητή/τριας: ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΝΝΑ

Θέμα: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Επαναπροσδιορίζοντας την κατοίκηση στα νησιά των Κυκλάδων. Πρότυπη φόρμα κατοίκησης στην Αγία Παρασκευή της Σύρου»

Τριμελής εξεταστική επιτροπή:  Κ.Α.Ουγγρίνης (επιβλέπων) ,Δ.Τσακαλάκης ,Α.Τζομπανάκης

Ώρα εξέτασης: 11.00 πμ  σχεδιαστήριο  3ου έτους

 

3. Ονομα φοιτητή/τριας ΣΕΡΓΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θέμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Αρχιτέκτονας και Έπιπλο. Μία διαλεκτική ανάμεσα στο χώρο, στο χρόνο και τη μορφή»

Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Α.Βαζάκας,  (επιβλέπων) Ι.Ρήγος, Α.Κωτσάκη

Ώρα εξέτασης: 12.00 μμ  Κ4

 

4. Ονομα φοιτητή/τριας: ΜΑΜΟΥΝΑ ΥΠΑΤΙΑ  ΡΑΜΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ  ΝΤΟΥΛΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ

Θέμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Η ανάδυση κοινών τόπων ως αποτέλεσμα της αναζήτησης του κοινοτικού τρόπου ζωής.»

Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Κ.ΑΟυγγρίνης (επιβλέπων) Σ.Γιαννούδης Μ.Φραγκομιχελάκης

Ώρα εξέτασης: 12.00 μμ  Σχεδιαστήριο 2ου  έτους

 

5. Ονομα φοιτητή/τριας: ΔΑΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΚΑΠΑΤΣΩΡΗ ΜΑΡΙΤΙΝΑ

Θέμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Αθήνα: Η αρχιτεκτονική στη δημιουργία ελίτ»

Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Α.Κωτσάκη (επιβλέπουσα)Α.Βαζάκας,Α.Μουτσόπουλος

Ώρα εξέτασης: 13.00 μμ  κτίριο Κ4 ισόγειο

 

6. Ονομα φοιτητή/τριας: ΜΑΜΟΥΝΑ ΥΠΑΤΙΑ  ΡΑΜΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ  ΝΤΟΥΛΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ

Θέμα: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Η ανάδυση κοινών τόπων ως αποτέλεσμα της αναζήτησης του κοινοτικού τρόπου ζωής. Εφαρμογή στην πλατεία Μελχισεδέκ»

Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Κ.ΑΟυγγρίνης (επιβλέπων) Σ.Γιαννούδης Μ.Φραγκομιχελάκης

Ώρα εξέτασης: 13.00 μμ  Σχεδιαστήριο 2ου  έτους

 

7. Ονομα φοιτητή/τριας: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Θέμα: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: « Κέντρο ψυχικής και σωματικής ευεξίας στη Χαλέπα Χανίων»

Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Δ.Τσακαλάκης (επιβλέπων) Κ.ΑΟυγγρίνης, : Α.Βαζάκας

Ώρα εξέτασης: 14.00 μμ  Σχεδιαστήριο 3ου  έτους

 

8. Ονομα φοιτητή/τριας: ΑΛΤΟΥΒΑ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Θέμα: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Ενιαία κοινότητα μάθησης: Η περίπτωση του μουσικού σχολείου Χανίων»

Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Κ.ΑΟυγγρίνης (επιβλέπων) Δ. Διμέλλη, Π. Παρθένιος

Ώρα εξέτασης: 16.00 μμ  Σχεδιαστήριο 2ου  έτους

 

9. Ονομα φοιτητή/τριας: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΘΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Θέμα: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μεταξουργείο-Κεραμεικός. Τέσσερα κτίρια και ένα τοπίο»

Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Π. Καραμανέα (επιβλέπουσα) Α. Μουτσόπουλος, Α .Κωτσάκη

Ώρα εξέτασης: 16.00 μμ  Σχεδιαστήριο 3ου  έτους

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016