Ανακοινώσεις Γραμματείας

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2017 - 2018

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στη Γραμματεία της Σχολής από 1/11/2017 έως 15/11/2017.

Τα δικαιολογητικά είναι:

1.      Αίτηση του ενδιαφερομένου

2.      Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου  

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα παρακάτω μαθήματα σύμφωνα με την απόφαση της υπ. αριθμ. 19/26-4-2017 Γενικής Συνέλευσης Σχολής:

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1.

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Ι

2.

Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής Ι

3.

Εικαστικές Τέχνες Ι

 

Η ύλη των μαθημάτων είναι η εξής:

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Ι:

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

  • Τζώνος, Πάνος, Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: Τι είναι αυτός;,Παπασωτηρίου, 1996
  • Ching, Frank (Francis D.K.), Αρχιτεκτονική: Μορφή, Χώρος και Διάταξη, σε ελληνική μετάφραση Γεωργιάνης, ΙΩΝ, 1999
  • Φατούρος, Δημήτρης, Ένα Συντακτικό της Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης, Παρατηρητής, 1995
  • Hertzberger, Herman, Μαθήματα για Σπουδαστές Αρχιτεκτονικής, σε ελληνική μετάφραση Πεχλιβανίδου-Λιακατά, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ, 2002

Θέμα: Σχεδιασμός κτιρίου μικρής κλίμακας

Απαραίτητα εργαλεία σχεδιασμού.

Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής Ι:

Η ύλη για τις κατατακτήριες εξετάσεις στο μάθημα της Ιστορίας & Θεωρίας Αρχιτεκτονικής περιλαμβάνει:

  1. Οι απαρχές του αρχιτεκτονικού φαινομένου
  2.  Η έννοια του μνημείου
  3. Οι πρώτοι πολιτισμοί:- Αρχιτεκτονική:   Αιγύπτιοι – Ασσυροβαβυλώνιο, Μινωίτες – Μυκηναίοι
  4.  Αρχαϊκοί χρόνοι
  5. Κλασσική αρχαιότητα
  6. Ρωμαϊκοί χρόνοι

Έμφαση δίδεται στην κατανόηση των απαντήσεων που έδωσαν τα  υπό εξέταση κτίσματα σε μείζονα αρχιτεκτονικά θέματα όπως και η διερεύνηση των συνθηκών (οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών) για κάθε ιστορική περίοδο μέσα στις  οποίες παρήχθη το αρχιτεκτονικό έργο, στον διάλογο της εξουσίας - θρησκευτικής και πολιτικής - με την αρχιτεκτονική, στην επιρροή των γεωμορφολογικών δεδομένων και της χρήσης των υλικών καθώς και στη συμβολική διάσταση των κτηρίων.

 

Βιβλιογραφία

α) Μπούρας Χαρ., Μαθήματα Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, Αθήνα 1999, Πρώτος Τόμος.

β) Λέφας Π., ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  Μια ιστορική θεώρηση, Πλέθρον  Αθήνα 2013.

 

Εικαστικές Τέχνες Ι: Ελεύθερο σχέδιο.

Σχετικά με τα ποσοστά κατάταξης, τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων και τη βαθμολογία, ισχύουν κατ’ αναλογία οι διατάξεις του υπ. αριθμ ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ.Β’. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Γραμματεία για οποιαδήποτε αλλαγή του Υπουργείου στις προαναφερθείσες διατάξεις.

 

Από την Γραμματεία

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016