Ανακοινώσεις Γραμματείας

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Εκλογές Κοσμητείας Σχολής ΑΡΜΗΧ

Εκ μέρους του Κοσμήτορα της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών επισυνάπτεται Ανακήρυξη Υποψήφιων Μελών ΔΕΠ για την Κοσμητεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης και Επαναπροκήρυξη εκλογών μελων Κοσμητείας 2017.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016