Ανακοινώσεις Γραμματείας

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Αλλαγή αίθουσας στα μαθήματα Ιστορία & Θεωρία της Αρχιτεκτονικής ΙΙ,και IV

Ενημερώνουμε ότι αυτήν την εβδομάδα τα μαθήματα  Ιστορία & Θεωρία της Αρχιτεκτονικής ΙΙ και Ιστορία & Θεωρία της Αρχιτεκτονικής IV θα γίνουν στις εξής αίθουσες:


Πέμπτη    22/2/2018 Ιστορία & Θεωρία της Αρχιτεκτονικής ΙΙ: στην αίθουσα 2041 (ΗΜΜΥ) και ώρα 16.00-20.00


Παρασκευή   23/2/2018 Ιστορία & Θεωρία της Αρχιτεκτονικής IV: στην αίθουσα Γ2.1(Γαλάζια αμφιθέατρα) και ώρα 16.00-20.00

Από την γραμματεία

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016