Ανακοινώσεις Γραμματείας

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Επίσημη αναγνώριση διπλώματος Σχολής ΑΡΜΗΧ σαν ισοδύναμο με Integrated Master Επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016