Ανακοινώσεις Γραμματείας

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Ανακοινώσεις Γραμματείας

Σας υπενθυμίζουμε ότι στο πλαίσιο του μαθήματος ‘Εργαστήριο μεθοδολογία της έρευνας’ για τους φοιτητές του 3ου εξαμήνου  (εισαχθέντες κατά το...

περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία παράδοσης των εργασιών του θεματικού εργαστηρίου της Β’ κατεύθυνσης του ΠΜΣ, που αφορά τους φοιτητές του 1ου εξαμήνου...

περισσότερα

Σύμφωνα με σχετική διάταξη του Υπουργείου δίδεται εμβόλιμη εξεταστική για τους φοιτητές που έχουν υπερβεί τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων, που...

περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΩΣ 19/12


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν έως τις 19 Δεκεμβρίου 2016 τις περιλήψεις τους (250-350 λέξεις, στα...

περισσότερα

Παρακαλούνται οι φοιτητές που εισήχθησαν στην Ανώτατη Εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, (δηλαδή όσοι φοιτούν στο 2ο έτος κατά την τρέχουσα...

περισσότερα
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016