Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Προθεσμία παράδοσης εργασιών του θεματικού εργαστηρίου της Β’ κατεύθυνσης του Π.Μ.Σ.

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία παράδοσης των εργασιών του θεματικού εργαστηρίου της Β’ κατεύθυνσης του ΠΜΣ, που αφορά τους φοιτητές του 1ου εξαμήνου (εισαχθέντες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017), παρατείνεται ως τις 20/03/2016.

 

Από την Γραμματεία

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016