Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ERASMUS ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020

Ενημερωτική Συνάντηση για Σπουδές Erasmus+ 
αύριο Τετάρτη 4/9 και ώρα 13:00 στην αίθουσα Β1.003

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του προγράμματος Erasmus+ www.tuc.gr/index.php

Πληροφορίες: 

1. Προκήρυξη: www.tuc.gr/fileadmin/users_data/erasmus/Erasmus_Docs_Studies/prokhryxh_erasmus_earino_2019_2020.pdf 
2. Ιστοσελίδα:
Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές: www.tuc.gr/index.php  
Δι-ιδρυματικές συμφωνίες Erasmus+ www.tuc.gr/index.php (ανανεωμένος πίνακας)
Νέοι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι Erasmus+: www.tuc.gr/index.php (για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία των Σχολών, τα μαθήματα - αντιστοίχιση -αναγνώριση κτλ)

Γενικά θέματα διαδικασίας και αιτήσεων: Έλενα Παπαδογεωργάκη Γραφείο Ε5.015 τηλ. 2821037470 Ώρες: 10-12
Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ προκειμένου να πραγματοποιήσουν το εαρινό εξάμηνο των σπουδών τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σε ευρωπαϊκό συνεργαζόμενο Ίδρυμα μπορούν να υποβάλλουν  ηλεκτρονικά και μόνο, την αίτησή τους συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο erasmus@isc.tuc.gr (υπόψιν κας Έλενας Παπαδογεωργάκη) από 03/09/2019 έως και 15/09/2019.  

Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, ο τρόπος αξιολόγησης και άλλες χρήσιμες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στη συνημμένη προκήρυξη καθώς και στη σχετική ιστοσελίδα Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές
Επισυνάπτονται επίσης 1) η αίτηση, 2) το βιογραφικό σημείωμα Europass, 3) υπόδειγμα επιστολής μέλους ΔΕΠ προκειμένου για πραγματοποίηση μέρους της διπλωματικής φοιτητών στο εξωτερικό 4) υπόδειγμα επιστολής μέλους ΔΕΠ (για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές).

Πρόγραμμα Erasmus Πολυτεχνείου Κρήτης
Έλενα Παπαδογεωργάκη (τηλ. επικοινωνίας 28210 37470)