Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Εργαστήριο Τεκμηρίωσης και Αποκατάστασης Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων - Βιβλιοπαρουσίαση στο ΚΑΜ - Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021, ώρα 18.00