Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Ημερίδα:Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη ιστορικών κτηρίων και πολιτιστικού τοπίου. Ζητήματα μεθόδου

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΜΕΡΟΣ Α

Ημερίδα
Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη ιστορικών κτηρίων και πολιτιστικού τοπίου. Ζητήματα μεθόδου.


Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021,  ώρα 17.00  on line
Σύνδεσμος zoom:    https://tuc-gr.zoom.us/j/81866330654?pwd=dHlGRHRMMTRLQ3YreFZKSkxJR1NnZz09
Meeting ID: 818 6633 0654                 Password: 753435
βλ. συνημμένο Πρόγραμμα.

Η ημερίδα, ανοικτή στους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες όλων των εξαμήνων,  αποτελεί μέρος του Εργαστηρίου Μεθοδολογίας της Έρευνας, υποχρεωτικού μαθήματος στο 3ο εξάμηνο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής του Πολυτεχνείου Κρήτης και περιλαμβάνει παρουσιάσεις  επιλεγμένων διπλωματικών μεταπτυχιακών εργασιών που εκπονήθηκαν το τελευταίο διάστημα από φοιτητές και φοιτήτριες του ΠΜΣ και στις δύο κατευθύνσεις του.
Σκοπός αυτής της διοργάνωσης είναι η παρουσίαση διαφορετικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων και η ανάδειξη της προβληματικής που τις διέπει καθώς και ο συσχετισμός της μεθόδου με το ερευνητικό αποτέλεσμα που προέκυψε σε διάφορα επιμέρους πεδία του αντικειμένου του ΠΜΣ. Κριτήριο για την επιλογή των συγκεκριμένων εργασιών δεν στάθηκε  αποκλειστικά το υψηλό αποτέλεσμά τους όσο το ενδιαφέρον και η αρτιότητα της μεθοδολογικής τους προσέγγισης. Η παρουσίασή τους και η συζήτηση που θα προκαλέσουν στη συνέχεια, ευελπιστούμε ότι θα συμβάλει στην γονιμότερη εξέλιξη του Εργαστηρίου Μεθοδολογίας της Έρευνας που ακολουθεί σε μερικές ημέρες (24.2.2021) και περιλαμβάνει ενδιάμεσες παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Για τον λόγο αυτό η παρακολούθηση της ημερίδας από τους/τις φοιτητές/τριες που θα παρουσιάσουν την εξέλιξη των διπλωματικών τους στις 27.2.2021 αλλά και από τους λοιπούς/ές συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ κρίνεται αναγκαία.