Ανακοινώσεις Προπτυχιακών Σπουδών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

ΙΣΤΟΡΙΑ & ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2 - Επιτυχόντες /ούσες στην γραπτή εξέταση της 19ης Ιουνίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ & ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2 - Επιτυχόντες /ούσες στην γραπτή εξέταση της 19ης Ιουνίου 2017.

Οι φοιτητές/τριες που αναφέρονται στον συνημμένο κατάλογο έχουν βαθμό πάνω από τη βάση στην γραπτή εξέταση.
Ο βαθμός αυτός αποτελεί το 40% της τελικής βαθμολογίας (40% εργασία και 20% συμμετοχή στο μάθημα).
Προύπόθεση επιτυχίας στο μάθημα είναι η βαθμολογία πάνω απο τη βάση σε κάθε επιμέρους ποσόστωση.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016