Ανακοινώσεις Προπτυχιακών Σπουδών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Τόπος διεξαγωγής εμβόλιμης Σχεδιασμού 7

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 7 

Η προγραμματισμένη εξέταση της εμβόλιμης του σχεδιασμού 7 θα διεξαχθεί στο κτίριο Κ4 στον Α όροφο την προκαθορισμένη μέρα και ώρα (7/7/2017 στις 10.00).  

Οι διδάσκοντες, 

Α. Βαζάκας, 

Δ. Τσακαλάκης

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016