Ανακοινώσεις Προπτυχιακών Σπουδών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 7

Διάλεξη της καθηγήτριας I.U.A.V. Patrizia Mοntini
Στο πρώτο μάθημα του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 7
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου ώρα 15.00

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016