Ανακοινώσεις Προπτυχιακών Σπουδών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 7

ΜΑΘΗΜΑ  ΑΡΧ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 7

Έχει δημιουργηθεί ο χώρος του μαθήματος στο Eclass
και οι φοιτητές μπορούν να εγγράφονται και να παραλάβουν το σχετικό υλικό.

Οι διδάσκοντες,

Νίκος Σκουτέλης και Αλέξανδρος Βαζάκας

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016