Ανακοινώσεις Προπτυχιακών Σπουδών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Εικαστικές Τέχνες Ι

Το μάθημα «Εικαστικές Τέχνες Ι» (1ο εξάμηνο), τη Δευτέρα 9/10/2017 θα διεξαχθεί στο κύβο των Εικαστικών και ώρα 10.00-14.00 μμ.

Ο διδάσκων του μαθήματος
Αναπλ. Καθηγ. Δ. Ανδρεαδάκης

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016