Ανακοινώσεις Προπτυχιακών Σπουδών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Επεμβάσεις σε Υφιστάμενα Κελύφη

Ανακοίνωση μαθήματος για φοιτητές του περυσινού 7ου εξαμήνου της Σχολής μας, που πέρασαν το μάθημα των Κελυφών (2016-17)

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016