Ανακοινώσεις Προπτυχιακών Σπουδών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Δομική Φυσική και Αρχές Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Κτιρίων

Το μάθημα της ερχόμενης Παρασκευής 27 Οκτωβρίου δεν θα γίνει λόγω απουσίας μου.
Νίκος Παπαμανώλης

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016