Ανακοινώσεις Προπτυχιακών Σπουδών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 4 – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 4 – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το πρώτο μάθημα του Σχεδιασμού 4 της ερχόμενης Πέμπτης 8/2  θα ξεκινήσει στις 11.00 και όχι στις 09.00, στην προγραμματισμένη αίθουσα.

Οι διδάσκοντες.  

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016