Ανακοινώσεις Προπτυχιακών Σπουδών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΙ 2018

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΙΙ 2018

Έχει  δημιουργηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος, όπου μπορείτε να εγγράφεστε.
Στο αναρτημένο αρχείο (Έγγραφα), έχουμε δώσει θέματα ανάλυσης σε 56 φοιτητές,
άρα οι απόντες από το πρώτο μάθημα οφείλουν να επιλέξουν κάποιο από τα κενά θέματα
και να το επεξεργαστούν σύμφωνα με τα ζητούμενα στο πρόγραμμα που επίσης αναρτήθηκε.

Ν.Σκουτέλης – Γ.Προκάκης – Σ.Κακάβας 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016