Ανακοινώσεις Προπτυχιακών Σπουδών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Ομάδες εργασίας για την Έκθεση "Ελαφρές Κατασκευές 2017-18"

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν εθελοντικά σε ομάδες εργασίας με στόχο την οργάνωση και διενέργεια Έκθεσης σπουδαστικών εργασιών του μαθήματος των Ελαφρών Κατασκευών στο ΚΑΜ . Η έκθεση προβλέπεται να διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα τέλους Μαΐου- πρώτου δωδεκαημέρου Ιουνίου και θα περιλαμβάνει και κατασκευές σε κλ. 1:1 επί της πλατείας Κατεχάκη. Με δυό λόγια, μιά έκθεση όπως αυτή που έγινε τον Ιούνιο του 2017 στο ΚΑΜ.

όσοι λοιπόν ενδιαφέρονται, να επικοινωνήσουν μαζί μου στο rigos@arch.tuc.gr με δνση mail και τηλέφωνο. Θα ακολουθήσει συνάντησή μας και ορισμός των ομάδων, ανάλογα και με τη διαθεσιμότητα και τα ενδιαφέροντά σας.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016