Ανακοινώσεις Προπτυχιακών Σπουδών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Ιστορία της Τέχνης 2 - Αλλαγή ώρας μαθήματος

Λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε εκλεκτορικό, το μάθημα της Πέμπτης 17/5/18 θα ξεκινήσει στις 10.00 π.μ.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016