Ανακοινώσεις Προπτυχιακών Σπουδών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ & ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ & ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Οι διορθώσεις εργασιών των μαθημάτων Ιστορίας & Θεωρίας Αρχιτεκτονικής
καθως και του κατ' επιλογήν μαθήματος Νεοελληνική Αρχιτεκτονική & Πολιτισμός θα γίνουν:

11.6.2018, ώρα 15.30-17.30
12.6.2018  ώρα  15.30-17.30
13.6.2018  ώρα  14.30-16.30
στο γραφείο της κ. Αμαλίας Κωτσάκη - κτήριο Κ4

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016