Ανακοινώσεις Προπτυχιακών Σπουδών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διορθώσεις εργασιών απο Αμ. Κωτσάκη

Θα γινουν συμπληρωματικές διορθώσεις εργασιών των μαθημάτων Ιστορίας & Θεωρίας Αρχιτεκτονικής

Τετάρτη 20.6  ωρα 11.00-13.00

Πέμπτη  21.6  ώρα 10.00-12.00

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016