Ανακοινώσεις Προπτυχιακών Σπουδών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διορθώσεις εργασιών Ιστορίας & Θεωρίας Αρχιτεκτονικής για παράδοση Σεπτεμβρίου 2018

ANAKOINΩΣΗ

Διορθώσεις εργασιών Ιστορίας & Θεωρίας Αρχιτεκτονικής για παράδοση Σεπτεμβρίου 2018


Διορθώσεις εργασιών Ιστορίας & Θεωρίας Αρχιτεκτονικής για την παράδοση του Σεπτεμβρίου 2018 θα γίνουν από την Αμαλία Κωτσάκη στο γραφείο της στο Κτήριο Κ4:
- Παρασκευή 24 Αυγούστου, ώρα 10.00 - 13.00 (διορθώσεις ατομικές για φοιτητές/τριες όλων των εξαμήνων πλην  του 4ου)
- Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου ωρα 15.00-17.00 (ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ για το 4ο εξάμηνο)
- Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου ώρα 10.00-13.00  (διορθώσεις ατομικές για φοιτητές/τριες όλων των εξαμήνων πλην  του 40υ)

Αμαλία Κωτσάκη

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016