Ανακοινώσεις Προπτυχιακών Σπουδών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

ΟΡΘΟΝ: Συνοπτικές Μεταβατικές διατάξεις για τους φοιτητές της Σχολής που έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018