Ανακοινώσεις Προπτυχιακών Σπουδών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Υπό εκπόνηση ερευνητικές εργασίες με επιβλέπουσα την κ. Κωτσάκη.

Συνάντηση.

Παρακαλούνται ολοις οι φοιτητές/τριες που εκπονούν ερευνητικές εργασίες υπό την επίβλεψή μου να έλθουν σε συνάντηση την Τετάρτη  12 Δεκεμβρίου 2018 ωρα 16.00 στο Κ4.

Στη συνάντηση θα παρουσιάσουν σε 5 λεπτά την εξέλιξη της εργασίας τους.

Η παρουσία όλων είναι υποχρεωτική και προϋπόθεση για τη συνέχιση της εργασίας.

Καλή συνέχεια!

Αμαλία Κωτσάκη

Αναπληρώτρια καθηγήτρια

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016