Ανακοινώσεις Προπτυχιακών Σπουδών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ στα μαθήματα ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Οι παραδόσεις όλων των μαθημάτων Ιστορίας και Θεωρίας Αρχιτεκτονικής (ΙΙΙ και V) θα γίνουν αποκλειστικά μέσω eclass σε μορφή PDF.
Ημερομηνία παράδοσης:   Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019 ώρα 23.55.

Καλή επιτυχία!
Αμαλία Κωτσάκη
Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΠΚ

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016