Ανακοινώσεις Προπτυχιακών Σπουδών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ μαθημάτων ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ III & V

Διορθώσεις εργασιών για τα μαθήματα Ιστορίας & Θεωρίας; Αρχιτεκτονικής ΙΙΙ και V θα γίνουν
- Τετάρτη  23 Ιανουαρίου 2019 ώρες 11.00 - 13.00
- Δευτέρα 28 Ιανοιυαρίου 2019  ώρες  14.00-17.00
Οι διορθώσεις θα γίνουν στο γραφείο μου στο Κτήριο Κ4

Καλή επιτυχία!
Αμαλία Κωτσάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια