Ανακοινώσεις Προπτυχιακών Σπουδών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στο μάθημα ΙΣΤΟΡΙΑ & ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 3 - Ωρες εξέτασης ΠΡΟΣΟΧΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στο μάθημα ΙΣΤΟΡΙΑ & ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 3 - Ωρες εξέτασης ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι εξετάσεις στο μάθημα Ιστορία & Θεωρία Αρχιτεκτονικής 3 είναι ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ όπως πάντα.
Διεξάγονται στο γραφείο μου στις 4 Σεπτεμβρίου 2019 (οπως αναφέρεται στο πρόγραμμα) στο κτήριο Κ4 και ξεκινούν 11.00 πμ.
Οι εξεταζόμενοι/ες πρέπει να φτιάξουν κατάλογο με τη σειρά της εξέτασής τους (ανά 4 άτομα)
Μόλις ολοκληρωθεί η εξέταση όλων που αναγράφονται στη λίστα ολοκληρώνεται η διαδικασία και η διδάσκουσα αποχωρεί.
Οι εργασίες παραδίδονται ΜΟΝΟ μεσω e-class μεχρι 22 Σεπτεμβρίου ωρα 23.59
Η πιο πάνω ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στο e-class από τις 10 Αυγούστου 2019 για την έγκυρη ενημέρωση των φοιτητών/τριών 
Καλη επιτυχία!
Αμαλία Κωτσάκη