Ανακοινώσεις Προπτυχιακών Σπουδών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διορθώσεις εργασιών για τα μαθήματα Ιστορίας & Θεωρίας Αρχιτεκτονικής 2,3,4,5 και Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αμαλία Κωτσάκη - Διορθώσεις εργασιών - ώρες και ημέρες
Διορθώσεις εργασιών για τα μαθήματα Ιστορίας & Θεωρίας Αρχιτεκτονικής 2,3,4,5 και Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής θα πραγματοποιηθούν από την αναπληρώτρια καθηγήτρια Αμαλία Κωτσάκη στο γραφειο της τις παρακάτω ημέρες και ώρες:
5 Σεπτεμβρίου 2019,  11.00-13.30   και 14.00-16.00
6 Σεπτεμβρίου 2019,   11.00-13.30  και  14.00-16.00
Η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στο eclass ήδη από 10 Αυγούστου για την έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών/τριων.
Καλη επιτυχία!
Αμαλία Κωτσάκη