Ανακοινώσεις Προπτυχιακών Σπουδών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Εργαστήριο Ψηφιακών Κατασκευών - Υποχρεωτικό Σεμινάριο χρήσης και ασφάλειας

Την Τετάρτη 16/10 ώρα 13.00 στο αμφιθέατρο Γ2.2. θα γίνει σεμινάριο χρήσης και ασφάλειας για τους χώρους και τον εξοπλισμό του εργαστηρίου. Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως  στους φοιτητές 5ου εξαμήνου που αποκτούν δικαίωμα χρήσης του ψηφιακού εξοπλισμού του εργαστηρίου από φέτος αλλά και σε όποιον ενδιαφέρεται σχετικά. 
Θα αναλυθούν:
•    Θέματα καλής πρακτικής για τις μακέτες και τις κατασκευές εν γένει (υλικά και τεχνικές)
•    Θέματα καλής πρακτικής για  τη χρήση των μηχανημάτων και του χώρου (πότε και πως χρησιμοποιούμε τις μηχανές και τι κάνει η κάθε μια)
•    Θέματα καλής πρακτικής και χρήσης του εργαστηρίου εκτός ψηφιακών μηχανημάτων
•    Θέματα προετοιμασίας αρχείων και υλικών για κάθε κατηγορία μηχανημάτων (laser cutter, CNC router, 3d printers)
•    Θέματα ασφάλειας εντός του χώρου και κατά τη χρήση του εξοπλισμού

Αλέξανδρος Βαζάκας
Χαράλαμπος Δουλαβεράκης