Ανακοινώσεις Προπτυχιακών Σπουδών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Ιστορία και Θεωρία του Πολιτισμού I

Το μάθημα της Παρασκευής 22 Νοεμβρίου αναβάλλεται. Η αναπλήρωσή του θα γίνει την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου και ώρα 14.00 στην αίθουσα 137Π39, στο ισόγειο του Κτιρίου Επιστημών. Όσοι φοιτητές του 1ου έτους το επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθήσουν και το μάθημα του 2ου έτους στην ίδια αίθουσα στις 12.00.