Ανακοινώσεις Προπτυχιακών Σπουδών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ & ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ I

Την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 ώρα 13.00 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος
ΙΣΤΟΡΙΑ & ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1
στην αίθουσα  145Π58 στο Κτήριο Επιστημών.

Αμαλία Κωτσάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια