Ανακοινώσεις Προπτυχιακών Σπουδών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ της ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Οι διορθώσεις των εργασιών για τα μαθήματα Ιστορίας & Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής (ΙΙΙ, ΙV - εμβόλιμη και  V) ύστερα απο συνεννόηση με τους φοιτητές/τριες θα πραγματοποιηθούν την
Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2019 από 10.00 - 14.00 και 15.00 - 16.30  στο γραφείο μου - κτήριο Κ4.
Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν τις εργασίες τους σε σχεδόν ολοκληρωμένη  μορφή και εκτυπωμένες προκειμένου να διευκολύνεται η διόρθωση.

Καλή χρονιά!

Αμαλία Κωτσάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια