Ανακοινώσεις Προπτυχιακών Σπουδών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ μαθημάτων Ιστορίας και Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής - Διευκρινήσεις

Η παράδοση των εργασιών όλων των μαθημάτων Ιστορίας και Θεωρίας Αρχιτεκτονικής (και εμβόλιμης), εκτός από την Ιστορία & Θεωρία Αρχιτεκτονικής Ι η οποία έχει ήδη λήξει,
ορίστηκε για τις 7 Φεβρουαρίου 2020 ώρα 23.55 όπως είχε συμφωνηθεί με τους φοιτητές/τριες.

Η εργασίες θα παραδοθούν αποκλειστικά μεσω eclass και δεν πρόκειται να γίνει δεκτή εργασία η οποία έχει παραδοθεί με άλλο τρόπο.
Αποκλειστικά σε μορφή PDF  και χαμηλή σχετικά ανάλυση ώστε τα αρχεία να είναι διαχειρίσιμα.
Εργασία η οποία εμφανίζει πρόβλημα στην πρόσβαση δεν θα βαθμολογηθεί.
Έχουν δημιουργηθεί ήδη στο eclass οι πλατοφόμες για την παράδοση των εργασιών.

KAΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Αμαλία Κωτσάκη
αναπληρώτρια καθηγήτρια