Ανακοινώσεις Προπτυχιακών Σπουδών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Έναρξη υποβολής αιτήσεων φοιτητών για σπουδές στο χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 στην Ευρώπη μέσω Erasmus+

Έναρξη υποβολής αιτήσεων φοιτητών για σπουδές στο χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 στην Ευρώπη μέσω Erasmus+ 
Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής στο erasmus-monkey-tail-isc.tuc-dot-gr  15 Μαρτίου 2020
Για περισσότερες πληροφορίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, παρακαλούμε διαβάστε την προκήρυξη:
https://www.tuc.gr/index.php?id=4732&tx_news_pi1%5Bnews%5D=19254&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=b5b614e425b552c2a97c66b020b67e1d