Ανακοινώσεις Προπτυχιακών Σπουδών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ κατ επιλογήν "ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ"

Λόγω μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων/ουσών το κατ' επιλογήν μάθημα
"ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ" 
που διδάσκεται από την κ. Αμαλία Κωτσάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια
θα δίδεται κάθε 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρα 13.00-15.00 στην αίθουσα 2041 του Κτηρίου Επιστημών (γκαράζ)