Ανακοινώσεις Προπτυχιακών Σπουδών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΠΟΛΗΣ 18 & 19. 2 .2021

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΠΟΛΗΣ 18 & 19. 2 .2021

Τα μαθήματα ΙΣΤΟΡΙΑ & ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΠΟΛΗΣ 2 - Πέμπτη 18. 2. 2021 
                         ΙΣΤΟΡΙΑ & ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΠΟΛΗΣ 4 - Παρασκευή 19. 2 2021
                         ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (κατ' επιλογήν) - Παρασκευή 19. 2 2021 ωρα 12.00
ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ.
ΟΙ αναπληρώσεις τους θα γίνουν σε ημέρες και ώρες που θα αποφασισθούν από κοινού με τους φοιτητές/τριες των αντιστοίχων εξαμήνων.
Το πρώτο - εισαγωγικό μάθημα του κατ' επιλογήν μαθήματος ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
θα δοθεί στις 26. 2 2021 ώρα 12.00
Αμαλία Κωτσάκη
αναπληρώτρια καθηγήτρια