Ανακοινώσεις Προπτυχιακών Σπουδών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Αναστολή λειτουργίας του Εργαστηρίου Ψηφιακών Κατασκευών και Ταχείας Πρωτοτυποποίησης

Αναστολή λειτουργίας του Εργαστηρίου Ψηφιακών Κατασκευών και Ταχείας Πρωτοτυποποίησης

Λόγω των νέων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπου αναστέλλονται οι εκπαιδευτικες διαδικασίες με φυσική παρουσία, το Εργαστήριο Ψηφιακών Κατασκευών και Ταχείας Πρωτοτυποποίησης αναστέλλει τη λειτουργία του μέχρι νεωτέρας.