Ανακοινώσεις Προπτυχιακών Σπουδών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διάλεξη στα πλαίσια των μαθημάτων ενεργειακών προσομοιώσεων ΕΠΕΝΘ-ΕΠΕΝΚ του 5ου εξαμήνου την Παρασκευή 11/12/20 ώρα 16:00

Διάλεξη στα πλαίσια των μαθημάτων ενεργειακών προσομοιώσεων ΕΠΕΝΘ-ΕΠΕΝΚ του 5ου εξαμήνου την Παρασκευή 11/12/20 ώρα 16:00.

Θέμα: Τεχνολογίες Open BIM και μελλοντικές εφαρμογές τους

Ομιλητής : Δρ. Γεώργιος Νεκτάριος Λιλής, UCL  researcher, PhD Ηλ. Μηχ. & Μηχ. Η/Υ Cornell University New York 

Η διάλεξη εισάγει τα ανοιχτά πληροφοριακά μοντέλα κτηρίων (OpenBIMs) ως κοινά αποθετήρια δεδομένων, με έμφαση στην μετατροπή τους σε Κτηριακά Ενεργειακά Μοντέλα και τις μελλοντικές τάσεις για την ένταξη τεχνολογιών σημασιολογικών δικτύων σε OpenBIM πλατφόρμες.