Ανακοινώσεις Προπτυχιακών Σπουδών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Εικαστικές τέχνες 1

Το σημερινό μάθημα των "Εικαστικών Τεχνών Ι" δεν θα γίνει. Θα υπάρξει ανακοίνωση προσεχώς για την ημέρα που θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος.
Ο Διδάσκων
Δημήτρης Ανδρεαδάκης