Ανακοινώσεις Προπτυχιακών Σπουδών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Το μάθημα επιλογής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
θα διεξαχθεί από 28 Ιουνίου έως 16 Ιουλίου 2021
στη Βενετία και στα Χανιά,  στη θεματική ΝΗΣΙΑ
Εντός του Μαΐου θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες.