Ανακοινώσεις Προπτυχιακών Σπουδών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Εργαστήριο Ψηφιακών Κατασκευών

Λόγω κρούσματος κορονοϊού στο προσωπικό το Εργαστήριο Ψηφιακών Κατασκευών και Ταχείας Πρωτοτυποποίησης θα παραμείνει κλειστό την εβδομάδα μεταξύ 28/3/2022 και 1/4/2022.

Εκ της διευθύνσεως