Ανακοινώσεις Θέσεων Καθηγητών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Kαθηγητή

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Kαθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός-Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων», στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016