Ανακοινώσεις Θέσεων Καθηγητών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, στη βαθμίδα του Επίκουρου Kαθηγητή

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, στη βαθμίδα του Επίκουρου Kαθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός-Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων», στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016