Δραστηριότητες

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

WAVE-καλοκαιρινό εργαστήριο

H Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο I.U.A.V. της Βενετίας και τον Δήμο Χανίων, οργανώνει καλοκαιρινό εργαστήρι ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ