Δραστηριότητες

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

ΕΚΘΕΣΗ ΒΟΥΡΕΚΑ ΣΤΟ ΚΑΜ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΠΟ Δ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΒΟΥΡΕΚΑ ΣΤΟ ΚΑΜ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΠΟ Δ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ

bit.ly/3iIyMy0